Geheugenprent

Je voortgang in deze module

 
In de vorige les heb je jouw presentatie passend gemaakt. Daarmee heb je ook al veel gedaan in het repeteren en onthouden van je speech. In deze les wil ik nog een stapje verder gaan jou te helpen je presentatie uit je hoofd te leren. En dat gaan we doen door hem visueel te maken.

De meeste mensen denken in beelden. Verwerking van informatie gebeurd bij beelddenkers, zoals ook ik ben, als volgt. Als iemand iets vertelt, vertalen onze hersenen dat eerst naar een plaatje. Uit dat plaatje interpreteren we de boodschap van wat wordt verteld. Het beeld vormt dus een schakel tussen het verhaal van de verteller en de interpretatie van de beelddenker.

Stel: je bent een beelddenker en maakt tijdens je presentatie gebruik van een spiekbriefje met steekwoorden. Je valt even stil, en kijkt op je briefje wat het volgende punt is waar je over gaat vertellen. Je leest het punt, je hersenen creëren een beeld bij het woord en pas dan verwerk jij wat er staat door erover te vertellen.

Je kunt het jezelf makkelijker maken! Door een schakeltje in dit proces weg te nemen. Als jij, als beelddenker, je steekwoord verruilt voor een symbool of plaatje, dan is het voor jou makkelijker onthouden waar je het over wilt hebben. Ik wil je uitdagen hier eens mee te oefenen!

Opdracht

  • Pak je presentatieformat erbij. En bekijk per onderdeel naar de woorden / punten die op je papier staan. Kun jij de verschillende woorden per onderdeel samenvatten in een plaatje? Een symbool? Of een ander soort beeld? Teken dit beeld. Of zoek een plaatje via internet wat voor jou dit stukje presentatie vertegenwoordigd. Doe dit voor alle onderdelen van je speech.
  • Ga opnieuw je speech oefenen, maar gebruik in plaats van het format met de steekwoorden, je nieuwe format met de beelden.